доставка

Безплатна доставка в рамките на града

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина е до 72 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.